Particulier

Vermogensplanning

Direct een offerte aanvragen

Vermogensplanning

Vermogensplanning (estate planning) richt zich op het in stand houden en het overdragen van het familievermogen aan de kinderen. Bij vermogensplanning gaat het vooral om de erfbelasting (successierechten) zo beperkt mogelijk te houden. Tot vermogensplanning behoren het erfrecht, het schenkingsrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscale recht. Bij erfrecht kunt u denken aan een testament, een uitstekend middel om erfbelasting te besparen. Wij kunnen u laten zien hoeveel u kunt besparen! Dus geen wollige taal maar daadwerkelijke duidelijke cijfers geheel gericht op uw situatie. Bij schenkingsrecht gaat het om het overdragen van vermogen tijdens leven. Het huwelijksvermogensrecht ziet op gemeenschap van goederen of huwelijksvoorwaarden, soms kan het opheffen van huwelijksvoorwaarden fiscaal gunstig uitwerken. Vermogensplanning is maatwerk, wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek meer over de mogelijkheden.