Particulier

Levenstestament

Direct een offerte aanvragen

Levenstestament

Wat als u er zelf nog bent, maar niet in staat bent uw eigen zaken te regelen, bijvoorbeeld ingeval van een ongeluk of dementie? Hiervoor is het levenstestament ontwikkeld. Dit is een uitgebreide volmacht, vastgelegd in een notariële akte, waarin persoonlijke, zakelijke en medische wensen zijn beschreven die spelen tijdens uw leven en niet na uw dood. U wijst zelf een gevolmachtigde aan. Er is dus geen bewindvoerder (behartiger van financiële belangen), mentor (behartiger van persoonlijke belangen) of curator (behartiger van financiële en persoonlijke belangen) nodig. Door het geven van een volmacht verliest u niet het recht uw eigen beslissingen te nemen. De volmacht kan bijvoorbeeld pas ingaan op het moment dat een arts verklaart dat u zelf niet meer in staat bent om te handelen. Eventueel kunt u een toezichthouder benoemen die de gemachtigde ‘in de gaten houdt’.

In het levenstestament kunnen bijzonderheden staan ten aanzien van: uw financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken; schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden; het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;  praktische zaken voor na overlijden (begrafenis of crematie). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Dijkstra.